O nás

Odborová organizace Pro Libertate (ze starořímské právní zásady In Dubio Pro Libertate – „v pochybnostech pro svobodu“) vznikla v reakci na více než rok a půl trvající porušování práv zaměstnanců v souvislosti s opatřeními proti epidemii covid-19. Stát i zaměstnavatelé zavádějí a vynucují na pracovištích pravidla, která naprosto odporují základním principům demokratického právního státu a zcela bezdůvodně zasahují do práv zaměstnanců, kterými jsou zejména:

    • právo na ochranu soukromí a osobních údajů (zaměstnanci jsou nuceni sdělovat zaměstnavateli svůj zdravotní stav, tj. např. zda jsou očkováni proti onemocnění covid-19, zda jsou negativně testováni apod.)

    • právo na ochranu lidské důstojnosti (zaměstnanci jsou nuceni při práci nosit ochranné prostředky dýchacích cest a dodržovat další pravidla zasahující do jejich lidské důstojnosti)

    • právo na práci (zaměstnancům je bráněno ve výkonu práce, pokud se nastaveným pravidlům nepodřídí)

Zaměstnanci jsou navíc vystavováni informacím o tom, že se jejich pozice bude nadále zhoršovat.

Státní moc i zaměstnavatelé zavádějí zcela diskriminační pravidla, která jsou v příkrém rozporu s právy zaměstnanců, jak vyplývají ze zákoníku práce, Listiny základních práv a svobod i mezinárodních úmluv.

Pro Libertate bude působit na zaměstnavatele, představitele státní moci, aby důsledně respektovali práva zaměstnanců. Bude aktivně vystupovat vůči zaměstnavatelům, kteří svévolně či pod tlakem státní moci zavádějí pravidla zasahující do práv zaměstnanců. Budeme bránit naše členy i další zaměstnance před jakoukoliv formou svévolného jednání a diskriminace.

Současně ve spolupráci s odborníky z oblasti práva a ochrany zdraví chceme zaměstnavatelům pomoci vybudovat v rámci jejich pracoviště systém, který bude ohleduplný vůči všem zaměstnancům a který bude respektovat jejich práva a chránit jejich zdraví.

Naším cílem je podporovat korektní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a vystupovat proti všem snahám o zvyšování tlaku mezi těmito skupinami, včetně snahy výkonné moci přenášet odpovědnost státu na zaměstnavatele.

„Společně za práci v normálu.“

Vyhledávání
Nejnovější příspěvky
Rychlý kontakt

Odborová organizace Pro Libertate
Sídlo: Patočkova 2386/85, 169 00 Praha 6
odbory@prolibertate.cz
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.