Otevřená výzva k respektování práv členů policejních sborů

(soubor je ke stažení zde)


Ministerstvo vnitra

k rukám Mgr. Bc. Víta Rakušana, ministra vnitra

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

(datovou schránkou)                             

Otevřená výzva k respektování práv členů policejních sborů

V Praze dne 28. 1. 2022

Vážený pane ministře,

s nelibostí jsme zaznamenali Vaše veřejné vyjádření o tom, že „chcete dosáhnout devadesátiprocentní proočkovanosti“ mezi členy policejních sborů a že pro tyto účely chystáte pro policisty jakousi dotazníkovou kampaň (viz např. zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rakusan-ockovani-policie/r~71cb986c7f5f11eca06bac1f6b220ee8/ ).

Protože naše odborová organizace zastupuje mnoho členů policejních i hasičských sborů, je naší povinností připomenout Vám, že coby ministr demokratické země máte základní povinnost, a tou je dát přednost zájmům členů jednotlivých sborů před zájmy vlastními.

Připomínáme Vám, že prvořadým úkolem Vašeho úřadu ve vztahu ke členům policejních sborů je vytvářet jim podmínky pro to, aby mohli i nadále řádně plnit své služební povinnosti, chránit životy, zdraví a majetek občanů našeho státu.

Jakékoliv nátlakové akce v podobě dotazníků a jiných kampaní vnímáme jako zcela nesmyslné mrhání penězi daňových poplatníků a časem policistek a policistů, kteří, jak víme, mají i bez toho práce dost.

Máte-li zájem o odborné argumenty, proč má zástupce demokratického právního státu povinnost respektovat právo volby každého člověka, pokud jde o očkování proti onemocnění covid-19, doporučujeme Vám seznámit se zejména s čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR (viz rovněž obdobný čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), který Vám ukládá činit pouze to, co Vám umožňuje zákon (a pouze v mezích zákona) – předpis, který by dával ministru vnitra kompetenci nutit či přesvědčovat kohokoliv o přístupu k vlastnímu tělu, dle našeho názoru neexistuje. Odkazujeme Vás i na další ustanovení předpisů, které představují vrchol ústavnosti České republiky:

    • čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

    • čl. 7 odst. 1 Listiny: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.“

    • čl. 2 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, vyhlášené pod č. 96/2001 Sb. m. s.: „Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy“

    • apod.

Žádáme Vás, abyste vzal na vědomí, že členové policejních ani hasičských sborů zde nejsou pro to, aby Vám pomáhali plnit Vaše osobní či politické ambice. Je tomu právě naopak – Vy jste tu proto, abyste pomáhal jim plnit jejich úkoly. Pevně věříme, že se v tomto směru naši členové i další členové bezpečnostních sborů brzy dočkají nápravy a očkování proti covid-19 pro ně zůstane zdravotním úkonem, jehož podstoupení bude ponecháno na zcela dobrovolném principu, založeném

na svobodném informovaném souhlasu.

S pozdravem

Odborová organizace Pro Libertate

JUDr. Tomáš Nielsen, předseda

Přílohy

Vyhledávání
Nejnovější příspěvky
Rychlý kontakt

Odborová organizace Pro Libertate
Sídlo: Patočkova 2386/85, 169 00 Praha 6
odbory@prolibertate.cz
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.