Budeme i nadále bránit práva zaměstnanců na svobodný výkon jejich profese – bez cenzury, bez nátlaku, bez jakékoliv formy šikany

Dopis, odeslaný ředitelem jedné střední školy pedagožce, ve kterém ji upozorňuje na povinnost vyjadřovat se výhradně v souladu se státní ideologií, považujeme za návrat do 50. let minulého století:

… důrazně a opětovně vás upozorňuji na způsob a formu komentování situace a dění v Ukrajině na půdě školy, a to na základě informací zákonných zástupců žáků, žáků školy a sdělení ČŠI, ze kterých vyplývá, že dochází k nepřijatelnému komentování dané situace v naší škole.

Je nezbytné při komunikaci s žáky a vyučujícími respektovat a dodržovat stanovisko vlády ČR, MŠMT, vedení školy a také vyjádření státní zástupkyně o trestně-právní zodpovědnosti v souvislosti s agresí Ruska vůči Ukrajině. Je třeba ctít a podporovat hodnoty školy, která jednoznačně zastává postoj ústavních představitelů České republiky. …

Cílem vzdělávání není propagace jednoho názoru, propagace stanoviska zrovna vládnoucí moci. Vzdělávání je postaveno na zásadách a cílech, jako je vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita, pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost (viz § 2 školského zákona). Nátlak na omezení svobody myšlení a projevu, jaký vyplývá z uvedeného dopisu, považujeme za zcela nepřijatelný. Pokud pedagog porušuje své právní povinnosti, má zaměstnavatel povinnost jej na to upozornit a v mezích zákona zjednat nápravu. Pokud ale nadřízený pouze nesouhlasí s názorem jiného, pak by  měl předložit oponentní argumenty a snažit se dotyčného přesvědčit o správnosti názoru svého. Pouze ten, kdo žádné argumenty nemá, uchyluje se k zákazům, příkazům, vyhrožování a cenzuře. Tyto praktiky důrazně odmítáme a postavíme se každému, kdo bude porušovat právní předpisy, zneužívat svého nadřízeného postavení či kdo bude tyto praktiky využívat namísto konstruktivního dialogu.

čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a svobod:

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

Čl. 17 Listiny základních práv a svobod:

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.


Dopis ředitele ke stažení zde

Naše odpověď ke stažení zde

Vyhledávání
Nejnovější příspěvky
Rychlý kontakt

Odborová organizace Pro Libertate
Sídlo: Patočkova 2386/85, 169 00 Praha 6
odbory@prolibertate.cz
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.