Žádost o setkání ve věci ochrany práv zaměstnanců v souvislosti s opatřeními proti viru SARS-CoV-2

Soubor je ke stažení zde


Státní úřad inspekce práce

Kolářská451/13

746 01 Opava


Žádost o setkání ve věci ochrany práv zaměstnanců v souvislosti s opatřeními proti viru SARS-CoV-2

V Praze dne11.1.2022


Vážení,

v posledních týdnech se na nás obrací stále více členů naší odborové organizace se stížnostmi na neoprávněné zásahy zaměstnavatelů do jejich práv vyplývajících z pracovněprávních předpisů v souvislosti s očkováním proti onemocnění covid-19.

Řada zaměstnavatelů uplatňuje vůči zaměstnancům, kteří neprokáží, že se podrobili očkování proti onemocnění covid-19, diskriminační opatření, spočívající zejména v:

    • zkracování jejich práva na odměnu

    • přeřazování na jinou práci, než která byla původně sjednána

Zaměstnavatelé na řadu zaměstnanců vyvíjejí i další nátlak, jehož cílem je, aby se nedobrovolně podrobili očkování. Zcela zásadní se pak tato otázka jeví ve vztahu k zaměstnancům, jimž bylo uloženo povinné očkování proti onemocnění covid-19 novelizační vyhláškou č. 466/2021 Sb. Již nyní řada zaměstnavatelů hrozí zaměstnancům výpovědí (či okamžitým zrušením pracovním poměru) v případě, že se nepodrobí povinnému očkování do 28. února 2022 (v některých případech dokonce i dříve).

Dle našeho názoru se jedná o svévolné jednání, jímž dochází k porušování práv zaměstnanců vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích, včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce apod.

Jsme přesvědčeni, že právě Váš úřad (a jemu podřízení oblastní inspektoráty práce) je tím, kdo by měl podobné škodlivé jevy na pracovišti kontrolovat a ukládat opatření k nápravě. Bohužel, dle našich informací jsou dosud inspektoráty k podobným případům pasivní.  

S cílem zabránit tomu, aby se každý dotčený zaměstnanec obracel na Váš úřad (příp. na konkrétní inspektorát) s individuálním podnětem, Vás tímto žádáme o osobní setkání, na němž bychom tuto problematiku podrobněji prodiskutovali. Navrhujeme rovněž, aby Váš úřad zveřejnil jakási metodická vodítka pro zaměstnavatele ve věci respektování práv zaměstnanců na práci, odměnu za ni a zákazu diskriminace zaměstnanců v souvislosti s:

    • testováním na přítomnost viru SARS-CoV-2

    • povinným očkováním zaměstnanců

    • (ne)dodržováním jiných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví nebo zaměstnavatele

Jsme připraveni Vám pro přípravu takových vodítek poskytnout veškerou odbornou součinnost. Naše Odborová organizace Pro Libertate i její sesterská odborná organizace Institut práva a občanských svobod, z.s., mají k dispozici řadu odborníků z řad práva (vč. pracovního práva), medicíny i dalších oborů. Rádi tyto kapacity pro uvedené účely bezúplatně poskytneme Vašemu Úřadu s cílem ochránit zaměstnance před nezákonným zasahováním do jejich práv.

S ohledem na urgentnost věci Vás v případě Vašeho zájmu žádáme o návrh Vám vyhovujícího termínu setkání, kde bychom tuto věc projednali podrobněji. Pro urychlení komunikace nás kontaktujte i e-mailem na adrese nielsen@prolibertate.cz.

S pozdravem

Odborová organizace Pro Libertate

JUDr. Tomáš Nielsen, předseda

Přílohy

Vyhledávání
Nejnovější příspěvky
Rychlý kontakt

Odborová organizace Pro Libertate
Sídlo: Patočkova 2386/85, 169 00 Praha 6
odbory@prolibertate.cz
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.